Levende Zonnewijzer Basisschool

Jan Hulsegge (Johannalaan) en Bernard Hoekman (Koopmanstraat) hebben het initiatief opgepakt om, in het kader van bewustwording duurzaamheid, een levende (of in officiëlere termen analemmatische) zonnewijzer op het schoolplein te plaatsen. Het woord ‘analemmatisch’ komt van het Grieks ana (van boven) en lemma (opname) en betekent dus opname van boven of bovenaanzicht. De analemmatische zonnewijzer is het bovenaanzicht van een sferische equatoriale zonnewijzer.


Deze zonnewijzer is een type dat  horizontaal is uitgevoerd, op de grond. Het voorwerp dat de schaduw geeft (meestal een persoon) staat loodrecht en wordt verplaatst over een datumschaal, een soort kalender. Deze datumschaal is noord-zuid gericht. M.a.w. de meridiaan van de plaats, al of niet aangeduid, loopt over de ‘kalender’.

De uuraanduidingen bevinden zich op een ellips. De ellips is meer afgeplat naarmate de breedtegraad kleiner is. Op de pool vormt ze een cirkel, aan de evenaar is ze herleid tot een rechte lijn.

Vroeger had elke stad z’n eigen tijd. Met de komst van de spoorwegen werd dat erg onpraktisch en is men na veel omzwervingen gekomen tot de Midden Europese Tijd. Veel zonnewijzers geven de zonnetijd aan. Als de zon op het hoogste punt, dus in het zuiden staat is het 12 uur. Onze zonnewijzer is berekend op MEZT (Midden Europese Zomer Tijd), die wijkt ongeveer 95 minuten af van de zonnetijd. Daarom staat bij de Heetense zonnewijzer 12 uur niet in het noorden. Alle uur punten zijn a.h.w. 95 minuten verschoven.

Samengevat: je gaat op de ‘kalender’ staan ter hoogte van de datum. Je schaduw wijst dan het uur aan.

Tijdsvereffening:
Omdat de aarde er soms langer dan 24 uur over doet om een rondje om z’n as te draaien en soms korter dan 24 uur, moeten we er soms minuten aftrekken en soms minuten bij optellen om de juiste tijd te bepalen. Dat noemen we de tijdsvereffening, die wordt aangegeven met de + en – getallen

Tijdvereffening


4daagse: Duurzame stappentellers en zaklampen

Voorafgaand aan de serie van vier wandelavonden ontvingen de deelnemers uit handen van Ans Korenromp, de winnares van de publieksprijs, een stappenteller op zonne-energie. Mensen in een rolstoel kregen een opwindbare zaklantaarn.

Artikel uit de stentor De Stentor 24 juni 2013

Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar.

stappentellers


Heetenaren Werken Samen Aan Duurzaamheid

In alles wat we doen, geloven wij in het verbinden van mensen. Geloven wij in de onderlinge dialoog. Dat doen we oa door voor Heetenaren brainstorms facilteren op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid nastreven doen we als Heetenaren allemaal samen, hoe groot of klein ieders bijdrage ook is. Op deze avond op 28 mei waren veel Heetenaren aanwezig die met elkaar de schouders er onder willen zetten; samenwerken aan duurzame projecten. Veel eerste ideeen zijn besproken en de eerste werkgroepen kregen al vorm!

Schermafbeelding 2013-11-21 om 11.22.31


Kerstmarkt Heeten – 2012

Op 15 december 2012 stonden we op de kerstmarkt in Heeten. Hier verkochten we LedLampen tegen sterk gereduceerd tarief. Iedereen die ledlampen kocht, maakte kans op een LedTV.