Energiek Heeten


Energiek Heeten is een werkgroep van Duurzaam Heeten met als doel:

De inwoners van Heeten enthousiast maken voor een duurzame leefomgeving met name gericht op het gebied van de energie huishouding.

Wij willen dit doel bereiken door middel van:

  1. Het stimuleren van het gebruik van zonnestroominstallaties voor particuliere stroomopwekking.
  2. Het stimuleren van het verbeteren van de isolatiewaarde van woningen in Heeten.

ad 1.

Hiervoor wordt maandelijks een spreekuur gehouden:
elke 1e dinsdagavond van de maand, 20:00 – 21:00 uur in Kulturhus Trefpunt Heeten.

Onderwerpen die op het spreekuur aan de orde komen:
• voorlichting geven over allerlei zaken rondom zonnestroominstallaties
• behulpzaam zijn bij BTW teruggave van zonnestroominstallaties
• adviseren over de duurzaamheidslening
• Informatie salderingsregeling
• adviseren over subsidieregelingen
• Vergelijken van aangeboden offertes voor zonnestroominstallaties

ad 2.

Hiervoor wordt in 2017 een buurtactie gestart in samenwerking met Buurkracht

Het doel is om woningen van deelnemers aan deze actie minimaal 1 niveau op het energielabel te laten stijgen en de deelnemers daarbij te voorzien van deskundig advies en informatie.

energiek Heeten

 

De werkgroep bestaat uit :
Janet Besten
Jan Oostewechel
Jan Schonenberg
Loeck Tomassen

Email: energiek@duurzaamheeten.nl

 

Agenda Energiek Heeten 2018

 

dag datum locatie onderwerp
dinsdag 9-1-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 6-2-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 6-3-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 3-4-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 1-5-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 5-6-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 4-9-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 2-10-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 6-11-2018 Trefpunt spreekuur
dinsdag 4-12-2018 Trefpunt spreekuur