Ruilkring Heeten


 

Visie Ruilkring Heeten en omstreken     tuinjappel-313x248

Het idee:
Het oprichten van een vereniging ten behoeve van het instellen van een lokaal ruilhandelsysteem met eigen valuta (de Jappel) in de regio Heeten met een zogenaamde kerngroep als bestuurlijk orgaan.

Doel:
De vereniging Ruilkring Heeten, inmiddels officieel opgericht op 7 maart 2014, stelt zich ten doel, door middel van een lokaal ruilhandelsysteem van diensten, met eigen valuta zonder rente of inflatie deelnemers uit de regio Heeten met elkaar in contact te brengen en daarmee het sociale en economische welzijn c.q. de duurzaamheid in deze regio in de regio te bevorderen.

Daarnaast wil Ruilkring Heeten een mogelijkheid scheppen om zo lokaal mogelijk het gezamenlijk gebruik en hergebruik van goederen te bevorderen.

Tevens stelt zij zich ten doel te groeien tot een aanzienlijk en in de regio Heeten herkenbaar ledenaantal.

Het ruilhandelsysteem is een sociaal, milieuvriendelijk, goedkoop en leuk systeem waarin met andere mensen gehandeld wordt, niet voor geld, maar in tijd en voor alternatieve valuta.

Ruilkring Heeten streeft naar een hechtere gemeenschap, heeft noaberschap hoog in het vaandel staan, is voor hergebruik en reparatie van goederen en wil graag korte lijnen van producent naar consument.

Geeft o.a. nieuwe werkgelegenheid een kans, draagt bij aan een lokale duurzame economie, vergroot de koopkracht en ontplooiingsmogelijkheden van deelnemers.

Kerngroep:
Een kerngroep, die fungeert als een bestuur, bestaat uit leden die goed kunnen communiceren, ondernemingszin hebben en er niet tegenop ziet iets anders te doen dan anderen.

De kerngroep is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de deelnemers (via de site of anderszins) en voor de administratie. Een goede kerngroep bestaat uit zowel denkers als doeners, mensen met visie en ideeën en mensen die handelen.

jappels-header-319x141

 

Voor meer informatie:
info@ruilkringheeten.nl
www.ruilkringheeten.nl