Herbestemming Leegstand


Tijdens onze brainstorm avond op 28 mei 2013 kwamen diverse dorpsbewoners met het idee om een project op te starten met betrekking tot de leegstand van gebouwen en braakliggende tereinen. Vanuit Plaatselijk Belang Heeten (PB) is het project Heeten 2025 gestart waar dit initiatief inmiddels in is onder gebracht.