RuilKring IRL editie


De Ruilkring Heeten verbindt.
Van URL (www.RuilKringHeeten.NL) tot IRL (In Real Life).
Een ontmoetingsplek voor en door jong en oud. Noaberschap van de hoogste plank!

Kijk hier voor een indruk van de IRL editie (de zogeheten JappelKring):