Paardentram voor Juventa


Juventa is een organisatie met enthousiaste jongeren. Zij organiseren vier keer per jaar een activiteit voor Heetense kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool. Stichting Duurzaam Heeten heeft een bijdrage geleverd door de kinderen een dag met een echte paardentram te laten reizen.