Dagelijkse archieven: 11 maart, 2015

Werkgroep Vogelhuisvesting Heeten

Graag wil de werkgroep vogelhuisvesting de bevolking van Heeten enthousiast maken om voor vogels extra huisvesting aan te bieden rondom de woning of boerderij.

Stads en Dorpsvogels krijgen het steeds moeilijker door het ontbreken van huisvesting.
Daken en gevels worden vogelwerend gemaakt met vogelschroten of op een andere manier afgedicht.
Tevens neemt het aantal grote struiken en heggen in rap tempo af in kleine tuinen en daarbij neemt de verharding toe. Het aantal huismussen in steden en dorpen is als voorbeeld de laatste 25 jaar met de helft afgenomen.

Met behulp van subsidie van Duurzaam Heeten kunnen wij op professionele nestkasten voor vogels en vleermuizen een korting verlenen .

Voor elke bestelde € 30,- euro via de bestellijst ontvangt u € 10,- aan subsidie.
De voorwaarde is dat u woonachtig bent in Heeten.

In de winkel van Zuid Oost Salland aan de Dorpsstraat te Heeten staan de door ons geselecteerde nestkasten opgesteld en wij nodigen u ook graag uit om deze te bezichtigen.
Het materiaalgebruik van de kasten is hoofdzakelijk van houtbeton, deze kasten met goede isolerende eigenschappen worden geadviseerd door diverse professionals in het vak. De bijbehorende infokaarten geven u inzicht over de vogels en de geschikte plaats om deze te bevestigen.

 

Nestkast voor halfholenbroeders

Nestkast voor halfholenbroeders

Mezenpot

Mezenpot

Gierzwaluwkast

Gierzwaluwkast

Dwerg-vleemuiskast

Dwergvleemuiskast

 

 

 

 

 

 

 

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de werkgroepleden, het emailadres van Stichting Duurzaam Heeten en lees meer informatie op de zeer informatieve Heetense vogelwebsite.

Anton Schoorlemmer                      a.schoorlemmer@canaldigitaal.nl
Gerard Alferink                               alferink1948@gmail.com
Jan Oostewechel                            jan.oostewechel@home.nl
Website                                          www.vogelvisie.nl

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Zuid Oost Salland en Stichting Duurzaam Heeten