Maandelijkse archieven: november 2013

Wat zijn winddelen?

Een windmolen wordt gesplitst in duizenden ‘stukjes’, genaamd Winddelen. Ieder Winddeel heeft een verwachte gemiddelde productie van 500 kilowattuur (kWh) per jaar. Geïnteresseerden kunnen één of meerdere Winddelen kopen met een maximum van 85% hun eigen verbruik. De opgewekte elektriciteit wordt gedurende minimaal 15,5 jaar naar rato van het aantal Winddelen verdeeld onder de eigenaren. Deze stroom wordt thuis afgeleverd. Eigenaren hebben hierdoor gedurende de levensduur van hun molen prijszekerheid voor de door hen geproduceerde stroom. Daarnaast is de stroom gegarandeerd 100% duurzaam uit eigen molen. Bekijk hieronder een filmpje voor een heldere uitleg.

Wist je trouwens dat je als Heetenaar in aanmerking komt voor subsidie op winddelen?

Nog meer info vind je op de site van de windcentrale


Kevertje, Kippen en GFT afval

In Heeten kunnen we vanaf nu gratis GFT afval verwerken.

Ieder huishouden kan max 3 kippen krijgen. Zie de folder in het kevertje van vrijdag 29 november.
Klik hier of op de afbeelding voor meer info.

besteljemij

 

Hieronder de vooraankondiging die we hebben gebruikt.

gftkippen600


Energie(k) spreekuur zonnekracht Heeten.

Stichting Duurzaam Heeten heeft subsidiemogelijkheden voor
Zonnestroom-installaties en op Winddelen beschikbaar gesteld voor
inwoners van Heeten, bovenop de bestaande landelijke
subsidieregelingen. De werkgroep Duurzame Energie “Het E-team” houdt op elke
eerste dinsdag in de maand een spreekuur voor
geïnteresseerden, zowel particulieren als zelfstandigen, die meer
willen weten over deze subsidiemogelijkheden. Verder kunnen de
leden van de werkgroep advies geven en vragen beantwoorden over
allerhande andere zaken met betrekking tot energie en
energiebesparingsmogelijkheden die er leven. Elke 1e Dinsdag van de maand
wordt het spreekuur gehouden in het Trefpunt te Heeten van
20.00 tot 21.00 u. of zoveel later. Aanmelden mag, maar is niet
noodzakelijk.
Voor vragen/opgeven kunt u zich wenden tot:
Jan Schonenberg: 06-33017143;
Loeck Tomassen: 06-51343620;
Jan Oostewechel: 06-51176432.


BTW zonnepanelen: zo regel je teruggaaf gemakkelijk

Dankzij de Oostenrijker Thomas Fuchs kunnen in Nederland huizenbezitters die zonnepanelen op hun dak hebben de betaalde BTW terugkrijgen. Tenminste als ze na 20 juni de zonnepanelen op hun dak hebben gelegd. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bepaalde namelijk dat zonnepanelenbezitters, net als energiebedrijven, als ondernemers gezien moeten worden.

Dat betekent dat particulieren geen BTW hoeven te betalen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Dat kan particulieren honderden euro’s voordeel schelen.

Tot nu toe leek het erop dat er ook een keerzijde was: de administratie van BTW die je rekent over de stroom die je teruglevert. Maar de Belastingdienst heeft het zonnepaneleneigenaren gemakkelijk gemaakt: de dienst gaat ervan uit dat je als particuliere eigenaar van zonnepanelen onder de Kleine Ondernemersregeling valt. Je hoeft dan geen belasting te betalen over de teruggeleverde stroom zolang de te betalen BTW onder de €1.345 valt. In de praktijk zal geen particulier deze grens behalen.

Je moet je wel als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. De dienst heeft een document opgesteld met antwoorden over de meest gestelde vragen over de BTW aftrek van zonnepanelen.

BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN KUN JE PRIMA ZELF

Er zijn verschillende professionele bureau’s die voor een bedrag van 100 – 150 euro de afwikkeling voor je uit handen willen nemen. Dit is niet echt nodig. Je hoeft slechts twee formulieren in te vullen: een aanvraag voor een BTW nummer en vervolgens een vraag om ontheffing van de BTW verplichting.

Om het je nog makkelijker te maken heeft Bespaarbazaar (een installateur van zonnepanelen) het proces helder uitgelegd in dit stappenplan. Je vindt er ook ingevulde voorbeeldbrieven die je aan je eigen situatie kunt aanpassen.

BTW TERUGGAAF ZONNEPANELEN ALLEEN BIJ RECENTE AANSCHAF

De regeling geldt helaas alleen voor mensen die na de uitspraak van het Europese Hof hun zonnepanelen hebben aangeschaft, dus vanaf 20 juni 2013. Er is één uitzondering: mensen die tussen 1 maart en 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft én vóór 1 augustus 2013 een BTW nummer hebben aangeschaft én een BTW factuur hebben, kunnen ook aanspraak maken op BTW teruggave.