Dagelijkse archieven: 24 oktober, 2013

Levende Zonnewijzer Basisschool

Jan Hulsegge (Johannalaan) en Bernard Hoekman (Koopmanstraat) hebben het initiatief opgepakt om, in het kader van bewustwording duurzaamheid, een levende (of in officiëlere termen analemmatische) zonnewijzer op het schoolplein te plaatsen. Het woord ‘analemmatisch’ komt van het Grieks ana (van boven) en lemma (opname) en betekent dus opname van boven of bovenaanzicht. De analemmatische zonnewijzer is het bovenaanzicht van een sferische equatoriale zonnewijzer.


Deze zonnewijzer is een type dat  horizontaal is uitgevoerd, op de grond. Het voorwerp dat de schaduw geeft (meestal een persoon) staat loodrecht en wordt verplaatst over een datumschaal, een soort kalender. Deze datumschaal is noord-zuid gericht. M.a.w. de meridiaan van de plaats, al of niet aangeduid, loopt over de ‘kalender’.

De uuraanduidingen bevinden zich op een ellips. De ellips is meer afgeplat naarmate de breedtegraad kleiner is. Op de pool vormt ze een cirkel, aan de evenaar is ze herleid tot een rechte lijn.

Vroeger had elke stad z’n eigen tijd. Met de komst van de spoorwegen werd dat erg onpraktisch en is men na veel omzwervingen gekomen tot de Midden Europese Tijd. Veel zonnewijzers geven de zonnetijd aan. Als de zon op het hoogste punt, dus in het zuiden staat is het 12 uur. Onze zonnewijzer is berekend op MEZT (Midden Europese Zomer Tijd), die wijkt ongeveer 95 minuten af van de zonnetijd. Daarom staat bij de Heetense zonnewijzer 12 uur niet in het noorden. Alle uur punten zijn a.h.w. 95 minuten verschoven.

Samengevat: je gaat op de ‘kalender’ staan ter hoogte van de datum. Je schaduw wijst dan het uur aan.

Tijdsvereffening:
Omdat de aarde er soms langer dan 24 uur over doet om een rondje om z’n as te draaien en soms korter dan 24 uur, moeten we er soms minuten aftrekken en soms minuten bij optellen om de juiste tijd te bepalen. Dat noemen we de tijdsvereffening, die wordt aangegeven met de + en – getallen

Tijdvereffening