Dagelijkse archieven: 19 december, 2011

Uitreiking Publieksprijs 2011

Tijdens de wedstrijd ‘Duurzaam Dorp Overijssel 2010’ heeft Heeten onder andere de publieksprijs van € 25.000,- in de wacht gesleept. Hiervoor konden bewoners in het najaar van 2011 eigen ideeën aandragen.

Op 19 december heeft de uitreiking van de publieksprijs plaatsgevonden, aan alle winnaars: van harte gefeliciteerd! Hieronder de uitgezonden reportage over de uitreiking van de publieksprijs Duurzaam Heeten (door RTV Raalte).De prijswinnaars van de publieksprijs zijn:

Ans Korenromp, publieksprijswinnaar € 10.000,-
– Voor het idee sociale duurzaamheid, met o.a inburgeringscursus voor nieuwe bewoners; bewegen in het groen rondom Stevenskamp; zorg op afstand met digitale agenda etc.

Zwembad Oase en SV Heeten, aanmoedigingsprijs € 6.000,-
-Verwarmen zwembadwater en douches SV Heeten met zonne-energie.

Alferink / Blankenvoort, aanmoedigingsprijs € 5.000,-
– Verbrandingsovens voor opwekken energie t.b.v. openbare gebouwen met   hout, snoeihout en houtsnippers met inzet van snipperdagen.

Tutert, Mossel, Reimert, aanmoedigingsprijs € 3.000,-
– Verlichting nieuwe Bleerhorstpad met zonne-energie

Marnix Wolter, aanmoedigingsprijs € 1.000,-
– Organiseer één keer per maand een biologische maaltijd voor bewoners in plaatselijke horeca.

De jury was unaniem in het toekennen van de prijzen. Het stichtingsbestuur heeft het juryadvies in het geheel overgenomen.
Deze ideeën gaan de fase van realisatie in. Met de prijswinnaars wordt in de komende tijd overleg gevoerd over uitvoering. Als er dorpsbewoners zijn die bij de uitvoering als vrijwilliger willen helpen, geeft u zich dan op via info@duurzaamheeten.nl of bij de bestuursleden van de stichting.