Categorie archieven: Publieksprijs

Uitreiking Publieksprijs 2011

Tijdens de wedstrijd ‘Duurzaam Dorp Overijssel 2010’ heeft Heeten onder andere de publieksprijs van € 25.000,- in de wacht gesleept. Hiervoor konden bewoners in het najaar van 2011 eigen ideeën aandragen.

Op 19 december heeft de uitreiking van de publieksprijs plaatsgevonden, aan alle winnaars: van harte gefeliciteerd! Hieronder de uitgezonden reportage over de uitreiking van de publieksprijs Duurzaam Heeten (door RTV Raalte).De prijswinnaars van de publieksprijs zijn:

Ans Korenromp, publieksprijswinnaar € 10.000,-
– Voor het idee sociale duurzaamheid, met o.a inburgeringscursus voor nieuwe bewoners; bewegen in het groen rondom Stevenskamp; zorg op afstand met digitale agenda etc.

Zwembad Oase en SV Heeten, aanmoedigingsprijs € 6.000,-
-Verwarmen zwembadwater en douches SV Heeten met zonne-energie.

Alferink / Blankenvoort, aanmoedigingsprijs € 5.000,-
– Verbrandingsovens voor opwekken energie t.b.v. openbare gebouwen met   hout, snoeihout en houtsnippers met inzet van snipperdagen.

Tutert, Mossel, Reimert, aanmoedigingsprijs € 3.000,-
– Verlichting nieuwe Bleerhorstpad met zonne-energie

Marnix Wolter, aanmoedigingsprijs € 1.000,-
– Organiseer één keer per maand een biologische maaltijd voor bewoners in plaatselijke horeca.

De jury was unaniem in het toekennen van de prijzen. Het stichtingsbestuur heeft het juryadvies in het geheel overgenomen.
Deze ideeën gaan de fase van realisatie in. Met de prijswinnaars wordt in de komende tijd overleg gevoerd over uitvoering. Als er dorpsbewoners zijn die bij de uitvoering als vrijwilliger willen helpen, geeft u zich dan op via info@duurzaamheeten.nl of bij de bestuursleden van de stichting.


Heeten winnaar publieksprijs duurzame dorpen

2010 – Heeten heeft de publieksprijs gewonnen tijdens de verkiezing van het meest duurzame dorp van Overijssel. De Heetense publieksprijs bedraagt 25.000 euro.

Bovenop die 25.000 euro krijgt Heeten ook nog een flinke subsidie vanwege de nominatie, een bedrag dat ergens tussen de 100.000 en 150.000 euro zal liggen, afhankelijk van het uiteindelijke plan dat aanpak dat ingediend wordt.

Heeten had haar Zonnekrachtidee gekoppeld aan nieuwe initiatieven in het dorp. Bijvoorbeeld de nieuwe
wijk Veldegge heel energiezuinig te bouwen en een garage waar een paar elektrische auto’s geparkeerd
staan voor iedereen die even vervoer nodig heeft, maar vanwege die extra auto’s niet zelf een tweede
auto thuis hoeft te hebben.

Aan de wedstrijd deden tien dorpen mee. De gemeente Raalte had twee deelnemers. Gedeputeerde Theo Rietkerk was trots op de tien voorbeelden. Naar zijn mening toont de diversiteit van de planenn aan dat er
veel menselijke energie in Overijssel is om duurzaamheid om te zetten van praten naar doen. Hij zag in de plannen alle reden binnen het provinciebestuur nog bredere aandacht te vragen voor duurzaamheid,
omdat het thema al lang niet meer een zelfstandig onderwerp is, maar door alle geledingen van de
politiek en van het dagelijkse 
leven heen snijdt.

De provincie had ondermeer vertegenwoordigers van ’t Natuurlijk Huus in Raalte uitgenodigd hun visie op
op een natuurlijke wijze van bouwen, wonen en werken te geven.