Auteur archieven: Wijnand Wagenmans

Werkgroep Vogelhuisvesting Heeten

Graag wil de werkgroep vogelhuisvesting de bevolking van Heeten enthousiast maken om voor vogels extra huisvesting aan te bieden rondom de woning of boerderij.

Stads en Dorpsvogels krijgen het steeds moeilijker door het ontbreken van huisvesting.
Daken en gevels worden vogelwerend gemaakt met vogelschroten of op een andere manier afgedicht.
Tevens neemt het aantal grote struiken en heggen in rap tempo af in kleine tuinen en daarbij neemt de verharding toe. Het aantal huismussen in steden en dorpen is als voorbeeld de laatste 25 jaar met de helft afgenomen.

Met behulp van subsidie van Duurzaam Heeten kunnen wij op professionele nestkasten voor vogels en vleermuizen een korting verlenen .

Voor elke bestelde € 30,- euro via de bestellijst ontvangt u € 10,- aan subsidie.
De voorwaarde is dat u woonachtig bent in Heeten.

In de winkel van Zuid Oost Salland aan de Dorpsstraat te Heeten staan de door ons geselecteerde nestkasten opgesteld en wij nodigen u ook graag uit om deze te bezichtigen.
Het materiaalgebruik van de kasten is hoofdzakelijk van houtbeton, deze kasten met goede isolerende eigenschappen worden geadviseerd door diverse professionals in het vak. De bijbehorende infokaarten geven u inzicht over de vogels en de geschikte plaats om deze te bevestigen.

 

Nestkast voor halfholenbroeders

Nestkast voor halfholenbroeders

Mezenpot

Mezenpot

Gierzwaluwkast

Gierzwaluwkast

Dwerg-vleemuiskast

Dwergvleemuiskast

 

 

 

 

 

 

 

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de werkgroepleden, het emailadres van Stichting Duurzaam Heeten en lees meer informatie op de zeer informatieve Heetense vogelwebsite.

Anton Schoorlemmer                      a.schoorlemmer@canaldigitaal.nl
Gerard Alferink                               alferink1948@gmail.com
Jan Oostewechel                            jan.oostewechel@home.nl
Website                                          www.vogelvisie.nl

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Zuid Oost Salland en Stichting Duurzaam Heeten


Jaarlijkse opbrengsten zonnepanelen Heeten

In onderstaande grafieken staan de opbrengsten van de zonnepalen in Heeten per jaar weergegeven. Dit betreffen de aan het net terug geleverde hoeveelheden, minus het eigen direct verbruik van de opbrengst.

Hierbij is duidelijk te zien dat de opwekking in het afgelopen jaar nagenoeg is verdubbeld, waarbij het jaarlijkse verbruik van elektra in Heeten nagenoeg gelijk is gebleven. Een mooi resultaat en een stimulans om deze opbrengsten nog verder te verhogen in de komende jaren.

Wij doen er alles aan, u ook?
opbrengst_en_verbruik

jaarlijksverbruik

 

Bron: Informatie Enexis (verkregen via Escozon).


DUURZAME LEDVERLICHTING VOOR ‘BLEERSPAD’ HEETEN

Zaterdag 14 december hebben ruim twintig Heetense vrijwilligers duurzame ledverlichting aangebracht langs het Bleerspad in Heeten. Het wandel-fietspad is onderdeel van het 15km padenstelsel van Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten e.o. Het verbindt de bergingsvijver aan de westzijde van het dorp door het Heetense Broek met het Overijssels kanaal.

Initiatiefnemers

Het wordt naast recreatief ook veel gebruikt voor het naar school, sport en werk gaan. Dat was de aanleiding voor Silvia Tutert, Saskia Reimert en Tom Mossel om in 2011 het idee in te dienen voor de “duurzame Publieksprijs” van Stichting Duurzaam Heeten. Drieduizend euro werd gewonnen voor veilige verlichting langs het Bleerspad. Samen met Rob Dogger als coördinator is na een periode van overleg en aanvullende subsidies verwerven het startschot voor de plaatsing gegeven.

Langs het pad zijn om de dertig meter ledlampjes op de grond geplaatst die zich overdag opladen d.m.v. zonnecellen en ’s avonds voor verlichting zorgen. Dit geeft gebruikers van het pad bij schemer en avond een veilig gevoel. Constructiebedrijf Elders heeft het lassen van de voetplaatsen mogelijk gemaakt. In het bijzijn van de prijswinnaars en vrijwilligers werden lovende woorden gesproken door de financiers wethouder duurzaamheid Jacques van Loevezijn en Wijnand Wagenmans namens Stichting Duurzaam Heeten. Ook door Dominique Doedens werden de initiatiefnemers bedankt en is de verlichting afgelopen zaterdag feestelijk met applaus geopend onder het genot van een kopje koffie met de slogan: ‘Veilig, Sociaal en Duurzaam’.


Prijswinnaars zonnepaneel aktie bekend !

Onlangs heeft het E-team onder de inzenders van de zonnepanelen aktie de prijswinnaars getrokken:

de prijswinnaars zijn:

  1. Theo Schotman       1e prijs –Sunny Beam
  2. Marian Brinkhof        2e prijs – WEB Connect kaartje
  3. G Stroek                   3e prijs – WEB Connect kaartje
  4. Wijnand Schrijver     4e prijs – WEB Connect kaartje

Jullie kunnen je prijzen ophalen bij onze kraam op de kerstmarkt van 14 december as.

Allen proficiat !