Auteur archieven: duurzaamheeten

Energie(k) spreekuur zonnekracht Heeten.

Stichting Duurzaam Heeten heeft subsidiemogelijkheden voor
Zonnestroom-installaties en op Winddelen beschikbaar gesteld voor
inwoners van Heeten, bovenop de bestaande landelijke
subsidieregelingen. De werkgroep Duurzame Energie “Het E-team” houdt op elke
eerste dinsdag in de maand een spreekuur voor
geïnteresseerden, zowel particulieren als zelfstandigen, die meer
willen weten over deze subsidiemogelijkheden. Verder kunnen de
leden van de werkgroep advies geven en vragen beantwoorden over
allerhande andere zaken met betrekking tot energie en
energiebesparingsmogelijkheden die er leven. Elke 1e Dinsdag van de maand
wordt het spreekuur gehouden in het Trefpunt te Heeten van
20.00 tot 21.00 u. of zoveel later. Aanmelden mag, maar is niet
noodzakelijk.
Voor vragen/opgeven kunt u zich wenden tot:
Jan Schonenberg: 06-33017143;
Loeck Tomassen: 06-51343620;
Jan Oostewechel: 06-51176432.


BTW zonnepanelen: zo regel je teruggaaf gemakkelijk

Dankzij de Oostenrijker Thomas Fuchs kunnen in Nederland huizenbezitters die zonnepanelen op hun dak hebben de betaalde BTW terugkrijgen. Tenminste als ze na 20 juni de zonnepanelen op hun dak hebben gelegd. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bepaalde namelijk dat zonnepanelenbezitters, net als energiebedrijven, als ondernemers gezien moeten worden.

Dat betekent dat particulieren geen BTW hoeven te betalen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Dat kan particulieren honderden euro’s voordeel schelen.

Tot nu toe leek het erop dat er ook een keerzijde was: de administratie van BTW die je rekent over de stroom die je teruglevert. Maar de Belastingdienst heeft het zonnepaneleneigenaren gemakkelijk gemaakt: de dienst gaat ervan uit dat je als particuliere eigenaar van zonnepanelen onder de Kleine Ondernemersregeling valt. Je hoeft dan geen belasting te betalen over de teruggeleverde stroom zolang de te betalen BTW onder de €1.345 valt. In de praktijk zal geen particulier deze grens behalen.

Je moet je wel als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. De dienst heeft een document opgesteld met antwoorden over de meest gestelde vragen over de BTW aftrek van zonnepanelen.

BTW ZONNEPANELEN TERUGVRAGEN KUN JE PRIMA ZELF

Er zijn verschillende professionele bureau’s die voor een bedrag van 100 – 150 euro de afwikkeling voor je uit handen willen nemen. Dit is niet echt nodig. Je hoeft slechts twee formulieren in te vullen: een aanvraag voor een BTW nummer en vervolgens een vraag om ontheffing van de BTW verplichting.

Om het je nog makkelijker te maken heeft Bespaarbazaar (een installateur van zonnepanelen) het proces helder uitgelegd in dit stappenplan. Je vindt er ook ingevulde voorbeeldbrieven die je aan je eigen situatie kunt aanpassen.

BTW TERUGGAAF ZONNEPANELEN ALLEEN BIJ RECENTE AANSCHAF

De regeling geldt helaas alleen voor mensen die na de uitspraak van het Europese Hof hun zonnepanelen hebben aangeschaft, dus vanaf 20 juni 2013. Er is één uitzondering: mensen die tussen 1 maart en 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft én vóór 1 augustus 2013 een BTW nummer hebben aangeschaft én een BTW factuur hebben, kunnen ook aanspraak maken op BTW teruggave.


Levende Zonnewijzer Basisschool

Jan Hulsegge (Johannalaan) en Bernard Hoekman (Koopmanstraat) hebben het initiatief opgepakt om, in het kader van bewustwording duurzaamheid, een levende (of in officiëlere termen analemmatische) zonnewijzer op het schoolplein te plaatsen. Het woord ‘analemmatisch’ komt van het Grieks ana (van boven) en lemma (opname) en betekent dus opname van boven of bovenaanzicht. De analemmatische zonnewijzer is het bovenaanzicht van een sferische equatoriale zonnewijzer.


Deze zonnewijzer is een type dat  horizontaal is uitgevoerd, op de grond. Het voorwerp dat de schaduw geeft (meestal een persoon) staat loodrecht en wordt verplaatst over een datumschaal, een soort kalender. Deze datumschaal is noord-zuid gericht. M.a.w. de meridiaan van de plaats, al of niet aangeduid, loopt over de ‘kalender’.

De uuraanduidingen bevinden zich op een ellips. De ellips is meer afgeplat naarmate de breedtegraad kleiner is. Op de pool vormt ze een cirkel, aan de evenaar is ze herleid tot een rechte lijn.

Vroeger had elke stad z’n eigen tijd. Met de komst van de spoorwegen werd dat erg onpraktisch en is men na veel omzwervingen gekomen tot de Midden Europese Tijd. Veel zonnewijzers geven de zonnetijd aan. Als de zon op het hoogste punt, dus in het zuiden staat is het 12 uur. Onze zonnewijzer is berekend op MEZT (Midden Europese Zomer Tijd), die wijkt ongeveer 95 minuten af van de zonnetijd. Daarom staat bij de Heetense zonnewijzer 12 uur niet in het noorden. Alle uur punten zijn a.h.w. 95 minuten verschoven.

Samengevat: je gaat op de ‘kalender’ staan ter hoogte van de datum. Je schaduw wijst dan het uur aan.

Tijdsvereffening:
Omdat de aarde er soms langer dan 24 uur over doet om een rondje om z’n as te draaien en soms korter dan 24 uur, moeten we er soms minuten aftrekken en soms minuten bij optellen om de juiste tijd te bepalen. Dat noemen we de tijdsvereffening, die wordt aangegeven met de + en – getallen

Tijdvereffening


Heetenaren Werken Samen Aan Duurzaamheid

In alles wat we doen, geloven wij in het verbinden van mensen. Geloven wij in de onderlinge dialoog. Dat doen we oa door voor Heetenaren brainstorms facilteren op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid nastreven doen we als Heetenaren allemaal samen, hoe groot of klein ieders bijdrage ook is. Op deze avond op 28 mei waren veel Heetenaren aanwezig die met elkaar de schouders er onder willen zetten; samenwerken aan duurzame projecten. Veel eerste ideeen zijn besproken en de eerste werkgroepen kregen al vorm!

Schermafbeelding 2013-11-21 om 11.22.31