Succesvolle hartverwarmende Nieuwkomersavond

22 april was er al weer de derde nieuwkomersavond. De bijeenkomst was zeer geslaagd en werd georganiseerd door Ans Korenromp in samenwerking met Plaatselijk belang, de Heetense ondernemersvereniging en de parochie Heilig Kruis.

Hieronder een filmpje met een kleine sfeerimpressie:


Heel Heeten aan de Kip?

In het kader van het GFTok project van Duurzaam Heeten werden vandaag zo’n 70 kippen overhandigd aan 23 nieuwe eigenaren.

Deze vriendelijke dieren zijn goede afvalverwerkers. Daarnaast brengen ze de natuur dichterbij, een groot deel van het jaar heb je verse eieren en de mest vermengd met tuinafval wordt goede compost voor de tuin.


De Stentor 4 april 2014

20140404-195654.jpg


RuilKring IRL editie

De Ruilkring Heeten verbindt.
Van URL (www.RuilKringHeeten.NL) tot IRL (In Real Life).
Een ontmoetingsplek voor en door jong en oud. Noaberschap van de hoogste plank!

Kijk hier voor een indruk van de IRL editie (de zogeheten JappelKring):


Jaarlijkse opbrengsten zonnepanelen Heeten

In onderstaande grafieken staan de opbrengsten van de zonnepalen in Heeten per jaar weergegeven. Dit betreffen de aan het net terug geleverde hoeveelheden, minus het eigen direct verbruik van de opbrengst.

Hierbij is duidelijk te zien dat de opwekking in het afgelopen jaar nagenoeg is verdubbeld, waarbij het jaarlijkse verbruik van elektra in Heeten nagenoeg gelijk is gebleven. Een mooi resultaat en een stimulans om deze opbrengsten nog verder te verhogen in de komende jaren.

Wij doen er alles aan, u ook?
opbrengst_en_verbruik

jaarlijksverbruik

 

Bron: Informatie Enexis (verkregen via Escozon).


Kerstmarkt 2013

Dat was weer een leuke kerstmarkt dit jaar!
We waren aanwezig met diverse werkgroepen:
- RuilKringHeeten.NL
- GFTok (gratis kip voor verwerken gft)
- Zonnepanelen & winddelen particulieren
- Zonnepanelen bedrijven
- Energiepark


DUURZAME LEDVERLICHTING VOOR ‘BLEERSPAD’ HEETEN

Zaterdag 14 december hebben ruim twintig Heetense vrijwilligers duurzame ledverlichting aangebracht langs het Bleerspad in Heeten. Het wandel-fietspad is onderdeel van het 15km padenstelsel van Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten e.o. Het verbindt de bergingsvijver aan de westzijde van het dorp door het Heetense Broek met het Overijssels kanaal.

Initiatiefnemers

Het wordt naast recreatief ook veel gebruikt voor het naar school, sport en werk gaan. Dat was de aanleiding voor Silvia Tutert, Saskia Reimert en Tom Mossel om in 2011 het idee in te dienen voor de “duurzame Publieksprijs” van Stichting Duurzaam Heeten. Drieduizend euro werd gewonnen voor veilige verlichting langs het Bleerspad. Samen met Rob Dogger als coördinator is na een periode van overleg en aanvullende subsidies verwerven het startschot voor de plaatsing gegeven.

Langs het pad zijn om de dertig meter ledlampjes op de grond geplaatst die zich overdag opladen d.m.v. zonnecellen en ’s avonds voor verlichting zorgen. Dit geeft gebruikers van het pad bij schemer en avond een veilig gevoel. Constructiebedrijf Elders heeft het lassen van de voetplaatsen mogelijk gemaakt. In het bijzijn van de prijswinnaars en vrijwilligers werden lovende woorden gesproken door de financiers wethouder duurzaamheid Jacques van Loevezijn en Wijnand Wagenmans namens Stichting Duurzaam Heeten. Ook door Dominique Doedens werden de initiatiefnemers bedankt en is de verlichting afgelopen zaterdag feestelijk met applaus geopend onder het genot van een kopje koffie met de slogan: ‘Veilig, Sociaal en Duurzaam’.